Dr. Pap Kálmán
irodavezető ügyvéd a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara tagja

Szolgáltatásaink

Társasági jog területén nyújtott szolgáltatások:

 • gazdasági társaságok alapítása
 • gazdasági társaságok módosítása
 • gazdasági társaságok végelszámolása
 • gazdasági társaságok teljes körű jogi képviselete, állandó, vagy eseti megbízás alapján
 • gazdasági társaságok működése során felmerülő jogi problémák kezelése, jogi tanácsadás
 • üzleti döntések előkészítési folyamatában való részvétel és jogi támogatás
 • okiratok szerkesztése

Az ingatlanjog területén nyújtott szolgáltatások:

 • ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós) szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések szerkesztése
 • társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • teljes körű földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos okiratszerkesztés

A közigazgatási jog területén nyújtott szolgáltatások:

 • Építéshatósági ügyek
 • Hatóságok előtti képviselet
 • Építésigazgatási ügyek
 • Hatósági határozatok jogszerűségének felülvizsgáltatása
 • Jogalkotással és jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Peres képviselet közigazgatási eljárásokban

Az agrárjog területén nyújtott szolgáltatások:

 • termőfölddel összefüggő okiratok (hatósági jóváhagyáshoz kötött ill. jóváhagyáshoz nem kötött, pl. adásvétel, haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, ajándékozás) szerkesztése
 • a földforgalmi törvényben előírt földhivatali eljárásban jogi képviselet ellátása
 • már megkötött szerződések esetében jogi tanácsadás
 • jogi tanácsadás a mindenkor hatályos termőföldekre vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban
 • jogi tanácsadás az adott támogatásokra vonatkozó feltételekről
 • fellebbezések, beadványok, kifogások, helyszíni ellenőrzésre észrevételek elkészítését, szükség esetén jogi képviselet ellátását a közigazgatási eljárás, ill. a pályázati eljárás során
 • teljes körű jogi képviselet ellátás az illetékes közigazgatási vagy polgári Bíróságok előtt
 • üzletviteli tanácsadás pl. pályázatokhoz, beruházásokhoz